Khái niệm về máy lạnh trung tâm VRV

Khái niệm về máy lạnh trung tâm VRV

Khái niệm về máy lạnh trung tâm VRV

Khái niệm về máy lạnh trung tâm VRV


Máy lạnh trung tâm VRV- Giải pháp điều hòa trung tâm cho các tòa nhà lớn,bệnh viện,biệt thự,công ty,...

 

 

Khái niệm về máy lạnh trung tâm VRV


VRV là viết tắt của từ " Variable Refrigerant Volume ",có nghĩa là hệ thống máy lạnh trung tâm có lưu lượng có thể thay đổi qua điều chỉnh tần số dòng điện.Hãng điều hòa Daikin là nhà phát minh đầu tiên ra hệ thống máy lạnh trung tâm,đến nay đã được hơn 20 với sự ra đời của 3 thế hệ VRV I,II,III.


Máy lạnh trung tâm VRV III chính là phiên bản quan trọng của VRV,đánh dấu cuộc cách mạng trung tâm cho các tòa nhà lớn.

 

Sử dụng máy lạnh VRV cho các tòa nhà lớn bạn cần cân nhắc đến các vấn đề gia tăng kết cấu sàn,xây phòng đặt máy,đòi hỏi thiết bị dự phòng...Hệ thống Daikin máy lạnh trung tâm ra đời,với nhiều công nghệ mới nhầm khăc phục những nhược điểm nêu trên,là sự kết hợp đặc tính nổi trội của hai hệ thống,thỏa mãn yêu cầu của công trình.

Chia sẻ: