MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ


Gia tăng sảng khoái với với hệ thống ống gió được bố trí thông minh

  • - Tự do bố trí nhờ vào khả năng điều chỉnh áp suất tĩnh từ bên ngoài
  • - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
  • - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm
  • - Vận hành êm ái
  • - Dễ dàng bảo dưỡng
  • - Hai lựa chọn cảm biến nhiệt độ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1V

Công suất: 1HP- Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1V

Công suất: 1.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1V

Công suất: 2HP- Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V

Công suất: 2.3 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Công suất: 2.7 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 3HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 3,5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)

Công suất: 3HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 4HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 4.5 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV - INVERTER

Công suất: 2HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV - INVERTER

Công suất: 2.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ71EVE/ZRZ71MVMV - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ71EVE/ZRZ71MVMV - INVERTER

Công suất : 3HP Xuất Xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM - INVERTER

Công suất: 4.0 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MVMV - INVETER

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MVMV - INVETER

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM - INVERTER

Công suất: 5.5 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Dakin FBQ100EVE/RZR100MYM - INVERTER

Máy lạnh Dakin FBQ100EVE/RZR100MYM - INVERTER

Công suất: 4HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MYM-INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MYM-INVERTER

Công suất: 5 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM-INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM-INVERTER

Công suất: 5.5HP - Xuất xứ: Thái Lan