Máy lạnh trung tâm multi

Máy lạnh trung tâm multi

Máy lạnh trung tâm multi

Máy Lạnh Multi
Máy lạnh multi Daikin 3MWKS80KV1

Máy lạnh multi Daikin 3MWKS80KV1

Công suất: 4HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh và một máy nước nóng

Máy lạnh multi Daikin 5MKS100LSG

Máy lạnh multi Daikin 5MKS100LSG

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 5 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 3MKS71ESG

Máy lạnh multi Daikin 3MKS71ESG

Công suất: 3HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 4MKS80ESG

Máy lạnh multi Daikin 4MKS80ESG

Công suất: 4 HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 4 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 3MKS50ESG

Máy lạnh multi Daikin 3MKS50ESG

Công suất: 2HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 2MKS40FVB1

Máy lạnh multi Daikin 2MKS40FVB1

Công suất 2 HP - Xuất xứ: Nhật Bản - Kết hợp tối đa với 2 dàn lạnh