Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT KHÁCH HÀNG

 

 

 

Công ty TNHH Lâm Quang Đại thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số thẻ tín dụng, v.v...
 

Công ty chúng tôi cam đoan bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:
 

- Công ty chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

- Công ty chúng tôi hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Công Ty TNHH Lâm Quang Đại sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web: trungtamdienlanh.vn trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác. 

Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

 

CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?
 

Thuật ngữ " Thông tin cá nhân " được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi bạn đăng ký công ty chúng tôi hỏi tên của bạn, tên công ty, điện thoại, email, địa chỉ thanh toán và thông tin tín dụng. Và sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ, và nghiên cứu. Là một phần của quá trình mua và bán, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhập vào Điều khoản người sử dụng của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng do giao dịch bên Công Ty TNHH Lâm Quang Đại, công ty chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối mà không phải là những mục đích thương mại khác. 


 

SỰ BẢO MẬT
 

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL - Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại dienlanh.lqd@gmail.com


 

CÔNG BỐ
 

Công ty chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số sản phẩm, dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này. Công ty chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Mua bán . Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.

 

LƯU TRỮ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
 

Công Ty TNHH Lâm Quang Đại sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Lâm Quang Đại. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn. Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường để khách hàng của bạn.

 

COOKIES
 

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi máy tính có thể truy cập trang web của chúng tôi được phân công một cookie khác nhau.

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiêt lộ nó, nếu có.


 

Chia sẻ: