Máy lạnh trung tâm vrv

Máy lạnh trung tâm vrv

Máy lạnh trung tâm vrv

Máy Lạnh Trung Tâm VRV
Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ12THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ12THY1(E)

Công suất 10 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV  RXQ14THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ14THY1(E)

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: từ 13HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ16THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ16THY1(E)

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 15 HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ18THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ18THY1(E)

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 16 HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ20THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ20THY1(E)

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 20HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ22THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ22THY1(E)

Công suất: 22HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ24THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ24THY1(E)

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 24HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ26THY1(E)

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ26THY1(E)

Công suất: 26 Ngựa - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ4AVE

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ4AVE

Công Suất: 4HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ5AVE

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ5AVE

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ6AVE

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ6AVE

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 6HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ8AY1

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ8AY1

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 8HP

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ9AY1

Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV S - RXMQ9AY1