Chuyên nghiệp về máy lạnh công nghiệp

Chuyên nghiệp về máy lạnh công nghiệp

Chuyên nghiệp về máy lạnh công nghiệp

Máy lạnh nhà xưởng
Loại giấu trần nối ống gió (5HP-20HP)

Loại giấu trần nối ống gió (5HP-20HP)

Loại Tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp (5HP-10HP)

Loại Tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp (5HP-10HP)

Loại tủ đứng nối ống gió (5HP-20HP)

Loại tủ đứng nối ống gió (5HP-20HP)

CHILLER

CHILLER