Máy lạnh 1.5HP

Máy lạnh 1.5HP

Máy lạnh 1.5HP

Máy lạnh 1.5HP
Máy lạnh Daikin Inverter FTKC35UAVMV - 1.5HP

Máy lạnh Daikin Inverter FTKC35UAVMV - 1.5HP

17,610,000 VNĐ 11,990,000 VNĐ

Model: FTKC35UAVMV

  • Tinh lọc không khí Mắt thần thông minh Tiết kiệm năng lượng 5 sao Coanda Inverter Gas R32
  • Bảo hành tận nhà Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKB35XVMV - 1.5HP

Máy Lạnh Daikin Inverter FTKB35XVMV - 1.5HP

13,219,000 VNĐ 12,690,000 VNĐ

Model: FTKB35XVMV/RKB35XVMV

  • Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao Coanda Inverter Gas R32
  • Bảo hành tận nhà Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Máy lạnh Daikin Inverter FTKF35XVMV - 1.5HP

Máy lạnh Daikin Inverter FTKF35XVMV - 1.5HP

14,190,000 VNĐ 13,290,000 VNĐ

Model: FTKF35XVMV/RKF35XVMV

  • Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao Coanda Streamer Inverter Gas R32
  • Bảo hành tận nhà Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKY25WAVMV - 1.5HP

Máy Lạnh Daikin Inverter FTKY25WAVMV - 1.5HP

16,490,000 VNĐ 15,450,000 VNĐ

Model: FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV

  • Coanda Streamer Inverter Gas R32 Hybrid cooling
  • Bảo hành tận nhà Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Máy lạnh Daikin Inverter cao cấp FTKZ35VVMV - 1.5 HP

Máy lạnh Daikin Inverter cao cấp FTKZ35VVMV - 1.5 HP

21,090,000 VNĐ 18,900,000 VNĐ

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

  • Tiết kiệm năng lượng 5 sao Coanda Inverter Gas R32 Hybrid cooling
  • Bảo hành tận nhà Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển