TRỤ SỞ HONDA HEAD TÂN KIỀU

TRỤ SỞ HONDA HEAD TÂN KIỀU

TRỤ SỞ HONDA HEAD TÂN KIỀU

TRỤ SỞ HONDA HEAD TÂN KIỀU
TRỤ SỞ HONDA HEAD TÂN KIỀU

Địa chỉ :

TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Loại máy :

ĐHKK thông minh VRV

Hãng sản xuất :

DAIKIN

Loại công trình :

Cửa hàng

Tổng công suất :

Quy mô :

5 tầng sử dụng

Tin tức khác