PENTHOUSE THE VISTA QUẬN 2 CĂN 23.06

PENTHOUSE THE VISTA QUẬN 2 CĂN 23.06

PENTHOUSE THE VISTA QUẬN 2 CĂN 23.06

PENTHOUSE THE VISTA QUẬN 2
 PENTHOUSE THE VISTA QUẬN 2

Địa chỉ :

Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP HCM

Loại máy :

ĐHKK Daikin VRV IV S

Hãng sản xuất :

DAIKIN

Loại công trình :

Penthouse

Tổng công suất :

> 12 HP

Quy mô :

2 tầng sử dụng 26 + 27