MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV A

MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV A

MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV A

VRV A, Vượt Qua Mọi Giới Hạn Với, Sự Sáng Tạo Trong Tiết Kiệm Năng Lượng.
  • Tiết kiệm năng lượng với Smart VRT
  • Tính năng nạp môi chất lạnh tự động
  • Độ ồn hoạt động thấp
  • Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao

    Tham khảo Catalogue sản phẩm: VRV - A

 dai

Máy lạnh trung tâm VRV A
Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ6AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ6AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ8AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ8AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ10AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ10AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ12AYM

Máy lạnh trung tâm VRV A - RXQ12AYM