HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

Địa chỉ :

99 Man Thiện, Quận 9, TP.HCM

Loại máy :

Treo tường - Skyair Âm trần

Hãng sản xuất :

DAIKIN

Loại công trình :

Trường học

Tổng công suất :

200 HP

Quy mô :

Một trệt - 6 Tầng sử dụng

Tin tức khác