GOLDEN EMERALD RESORT

GOLDEN EMERALD RESORT

GOLDEN EMERALD RESORT

GOLDEN EMERALD RESORT
GOLDEN EMERALD RESORT

Địa chỉ :

29 Phạm Thị Trích, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM

Loại máy :

ĐHKK thông minh VRV

Hãng sản xuất :

DAIKIN

Loại công trình :

Khách sạn

Tổng công suất :

90 HP

Quy mô :

6 tầng