MÁY LẠNH MULTI NX

MÁY LẠNH MULTI NX

MÁY LẠNH MULTI NX

MÁY LẠNH MULTI NX
MÁY LẠNH MULTI NX - 2MKS40FVB1

MÁY LẠNH MULTI NX - 2MKS40FVB1

Công suất 2 HP - Xuất xứ: Nhật Bản - Kết hợp tối đa với 2 dàn lạnh

MÁY LẠNH MULTI NX - 3MKS50ESG

MÁY LẠNH MULTI NX - 3MKS50ESG

Công suất: 2HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh

MÁY LẠNH MULTI NX - 3MKS71ESG

MÁY LẠNH MULTI NX - 3MKS71ESG

Công suất: 3HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh

MÁY LẠNH MULTI NX - 3MWKS80KV1

MÁY LẠNH MULTI NX - 3MWKS80KV1

Công suất: 4HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh và một máy nước nóng

MÁY LẠNH MULTI NX - 4MKS80ESG

MÁY LẠNH MULTI NX - 4MKS80ESG

Công suất: 4 HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 4 dàn lạnh

MÁY LẠNH MULTI NX - 5MKS100LSG

MÁY LẠNH MULTI NX - 5MKS100LSG

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan - Kết hợp tối đa với 5 dàn lạnh