Khuyến mãi

Khuyến mãi

Khuyến mãi

Khuyến mãi
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKB25XVMV - 1HP

Máy Lạnh Daikin Inverter FTKB25XVMV - 1HP

12,100,000VNĐ

Máy lạnh Daikin Inverter FTKF25XVMV - 1HP

Máy lạnh Daikin Inverter FTKF25XVMV - 1HP

12,590,000VNĐ

Máy Lạnh Daikin Inverter FTKY25WAVMV - 1HP

Máy Lạnh Daikin Inverter FTKY25WAVMV - 1HP

13,590,000VNĐ

Máy lạnh Daikin Inverter FTKZ25VVMV - 1HP (dòng cao cấp)

Máy lạnh Daikin Inverter FTKZ25VVMV - 1HP (dòng cao cấp)

18,490,000VNĐ