Máy lạnh trung tâm multi

Máy lạnh trung tâm multi

Máy lạnh trung tâm multi

Máy Lạnh Multi
Máy lạnh multi Daikin 2MKS40FVB1

Máy lạnh multi Daikin 2MKS40FVB1

Xuất xứ: Nhật Bản - Công suất 2 HP - Kết hợp tối đa với 2 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 3MKS71ESG

Máy lạnh multi Daikin 3MKS71ESG

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 3HP - Kết hợp tối đa với 3 dàn nóng

Máy lạnh multi Daikin 4MKS80ESG

Máy lạnh multi Daikin 4MKS80ESG

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 4 HP - Kết hợp tối đa với 4 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 5MKS100LSG

Máy lạnh multi Daikin 5MKS100LSG

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 5HP - Kết hợp tối đa với 5 dàn lạnh

Máy lạnh multi Daikin 3MWKS80KV1

Máy lạnh multi Daikin 3MWKS80KV1

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 4HP - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh và một máy nước nóng

Máy lạnh multi Daikin 3MKS50ESG

Máy lạnh multi Daikin 3MKS50ESG

Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 2HP - Kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh