CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

Báo giá

BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH

STT MÔ TẢ CHI TIẾT ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Vệ sinh máy lạnh treo tường 1HP - 1.5HP 1 Bộ 150.000
2 Vệ sinh máy lạnh treo tường 2HP -2.5HP- 3 HP 1Bộ 200.000
3 Vệ sinh máy lạnh  4 HP - 5HP 1Bộ 300.000
4 Vệ sinh máy lạnh  7 - 10 HP 1 Bộ 500.000
5 Châm thêm Gas 22 ( 1 HP- 1.5 HP) 1 Bộ 200.000
6 Châm thêm Gas 22 ( 2 HP - 3HP) 1 Bộ 300.000
7 Sạc Gas 22 toàn bộ máy ( 1 HP - 1.5 HP) 1 Bộ 500.000
8 Sạc Gas 22 toàn bộ máy ( 2 HP - 3 HP) 1 Bộ 600.000
9 Châm thêm Gas 410 ( 1HP - 1.5 HP) 1 Bộ 300.000
10 Châm thêm Gas 410 ( 2HP - 3 HP) 1 Bộ 500.000
11 Sạc gas 410 toàn bộ máy ( 1HP- 1.5HP) 1 Bộ 700.000
12 Sạc gas 410 toàn bộ máy ( 2HP- 3HP) 1 Bộ 900.000
13 Châm thêm Gas R32 (1HP-1.5HP) 1 Bộ 300.000
14 Châm thêm Gas R32 (2.0-3.0) 1 Bộ 500.000

 

Chia sẻ