CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

Báo giá

BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH

 STT   MÔ TẢ CHI TIẾT ĐVT ĐƠN GIÁ
1

Vệ sinh máy lạnh treo tường

1HP - 1.5HP

1 Bộ 150.000
2

Vệ sinh máy lạnh treo tường

2HP -2.5HP- 3 HP

1 Bộ 200.000
3

Vệ sinh máy lạnh 

 4 HP - 5HP

1 Bộ 300.000
4

Vệ sinh máy lạnh 

 7 - 10 HP

1 Bộ 500.000
5

Châm thêm Gas 22

( 1 HP- 1.5 HP)

1 Bộ 200.000
6

Châm thêm Gas 22

( 2 HP - 3HP)

1 Bộ 300.000
7

Sạc Gas 22 toàn bộ máy

( 1 HP - 1.5 HP)

1 Bộ 500.000
8

Sạc Gas 22 toàn bộ máy

( 2 HP - 3 HP)

1 Bộ 600.000
9

Châm thêm Gas 410

( 1HP - 1.5 HP)

1 Bộ 300.000
10

Châm thêm Gas 410

( 2HP - 3 HP)

1 Bộ 500.000
11

Sạc gas 410 toàn bộ máy

( 1HP- 1.5HP)

1 Bộ 700.000
12

Sạc gas 410 toàn bộ máy

( 2HP- 3HP)

1 Bộ 900.000
13

Châm thêm Gas R32

(1HP - 1.5HP)

1 Bộ 300.000
14

Châm thêm Gas R32

(2.0HP - 3.0HP)

1 Bộ 500.000

 

Chia sẻ