Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1V

Công suất: 1.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Công suất: 2HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Công suất: 2,5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Công suất: 3 HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 3.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1V

Công suất: 4.0HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

Công suất: 4HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Công suất: 4.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1

Công suất: 4.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 5.5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 2HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 2.5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 3HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 4HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM - INVERTER

Loại : Inverter Công suất: 5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 5.5HP Xuất xứ: Thái lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/ZRZ100MYM - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/ZRZ100MYM - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 4HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MYM - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MYM - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MYM - INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MYM - INVERTER

Loại: Inverter Công suất: 5.5HP Xuất xứ: Thái Lan