Máy lạnh package (5hp - 20hp) 2

Máy lạnh package (5hp - 20hp) 2

Máy lạnh package (5hp - 20hp) 2

Loại Tủ Đứng Đặt Sàn Nối Ống Gió
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1

Công suất: 10 HP - Xuất xứ: Thái Lan - Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1

Công suất: 15HP - Xuất xứ: Thái Lan - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1

Công suất: 18HP - Xuất xứ: Thái Lan - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1

Công suất: 20HP - Xuất xứ: Thái Lan - Gas R410A