Tài trợ bởi vatgia.com
Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ16THY1 (E)Máy lạnh tru ng tâm Daikin VRV I V RXQ16THY1(E) M áy lạnh trung tâm Daikin VRV IV RXQ16THY1(E)
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 8HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 6HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 5HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công Suất: 4HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 26 HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 24HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 22HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 20HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 18 HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: 15 HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất 10 HP
Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan - Công suất: từ 13HP
Đối tác
Daikin
Panasonic
Samsung
Hitachi
Daikin
Panasonic
Samsung
Hitachi