CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÂM QUANG ĐẠI

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÀ RỊA VŨNG TÀU
NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ :

BÀ RỊA VŨNG TÀU

Loại máy :

TREO TƯỜNG - TỦ ĐỨNG

Hãng sản xuất :

DAIKIN

Loại công trình :

CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ

Tổng công suất :

30

Quy mô :