Máy lạnh package (5hp - 20hp) 1

Máy lạnh package (5hp - 20hp) 1

Máy lạnh package (5hp - 20hp) 1

Loại Tủ Đứng Đặt Sàn Thổi Trực Tiếp
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh tủ đứng  Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1

Công suất: 6HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1

Công suất: 8HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1

Công suất: 10 HP - Xuất xứ: Thái Lan